TU 9-8-13

Tiến sĩ  Lê Văn Tư.

Địa chỉ: 23B/1, Khu vực 3, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: 0989577088,

Email: levantu7979@gmail.com,

Facebook: Lê Văn Tư.

Web: levantu.vn