Câu Hỏi Và Bảng Đánh Giá Phỏng Vấn Tuyển Dụng Khóa LKT ĐH Nam Cần Thơ

CÂU HỎI BÀI TẬP

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ TUYỂN DỤNG

24/4/2017

 

 

  • LKT1: Phỏng vấn UV Bán hàng N1-N4, Phòng nhân sự N5-8
  • LKT2: Phỏng vấn UV Marketing N1-N4 và sản xuất N5-8
  • LKT 3: Phỏng vấn UV Hành chính VP N1-N4 và Thanh tra N5-N9
  • LKT 4: Phỏng vấn UV Phòng Kế Toán TC và Công Đoàn N5-N9

Hướng dẫn:

-Mỗi nhóm đóng 2 vai: nhà tuyển dụng và ứng viên.

-Mỗi nhóm thiết kế 2 bảng: HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG , ỨNG VIÊN

– Lập Bản đánh giá  mỗi nhóm và gởi vào email levantu7979@gmail.com

—————————————————————————————–

BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

 

Ngày:……………………….Vị trí phỏng vấn:………………………………

Họ tên:……………………Năm sinh:………Quê quán:…………………..

 

Các yếu tố cần đánh giá Những nét đặc trưng thể hiện khả năng ứng viên Tầm quan trọng tính bằng điểm (1-6) Điểm của ứng viên (1-5) Mức độ đáp ứng
1 2 3 4 5=3*4
1.      Kiến thức đào tạo:

–  Văn hoá:

– Chuyên môn:

– Ngoại ngữ:

– Vi tính:

2.      Kỹ năng:

– Thâm niên:

– Thành tích:

–  Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng phân tích, ra quyết định

3.      Phẩm chất cá nhân:

– Khả năng lôi kéo, thuyết phục:

–  Phong cách (hành vi, cử chỉ, nói năng):

–  Linh hoạt, tháo vát

–  Điềm đạm chính chắn:

–  Có tham vọng, cầu tiến:

– Có tinh thần trách Nhiệm:

– Tự tin, quả quyết:

– Ngoại hình, trang phục:

–  Đặc điểm cá nhân khác cần thiết cho công viêc

4.      Kinh nghiệm

 

 

 

 

5.      Hình thức và tố chất

 

 

 

 

 

 

 

  1. Câu hỏi và tình huống hóc búa:

– Câu hỏi và tình huống hóc búa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Trả lời của ứng viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ý kiến khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

 

Lê Văn Tư , tổng hợp