Câu Hỏi Và Bài Giải Môn Nghệ Thuật Lãnh Đạo Lớp QHC2014 8/2017

ÔN TẬP MÔN HỌC:

 NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

LỚP: DH14QHC01

31/8/2017

 

 

I.PHẦN I.

A.Lý Thuyết:

1.Lãnh đạo và bản chất của lãnh đạo là gì?

2.Antoine de Saint – Exupery (1900-1944, Pháp) nói :

«  Nếu như bạn muốn đóng một con tàu, đừng bắt những người đàn ông đi thu gỗ, phân chia công việc và ra lệnh. Thay vào đó, hãy dạy họ biết khao khát biển khơi mênh mông và vô tận »

Yêu cầu: Bạn hãy phân tích, chứng minh và lấy ví dụ dẫn chứng

3.Qua 02 mẫu chuyện của Nick Vujic ( sinh ra không có tay chân) và con trai của Napoleon Hill (sinh ra không có 2 tai, câm điếc hoàn toàn), đã gặp phải nghịch cảnh bất lợi khủng khiếp của  bản thân, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được chính họ và đi đến thắng lợi.

Là những nhà lãnh đạo tương lai, bạn nghĩ gì, khi mình được sinh ra trong điều kiện  tốt  hơn  so với 02 nhân vật của 02 câu chuyện trên?

 

B.Bài tập: 5đ

Người lãnh đạo là người có tầm nhìn cho bản thân và tổ chức của mình. Muốn lãnh đạo có hiệu quả anh chị hãy vẽ bức tranh Lộ trình công danh lãnh đạo của anh chị : bản thân của anh chị và tổ chức mà anh chị lãnh đạo. Gồm có 02 phần vẽ hình và thuyết minh.

 

II.PHẦN 2.

A.Lý Thuyết:

1.Quyền lực là gì?

2.Các chiến lược ảnh hưởng của nhà lãnh đạo?

3.Đặc điểm tu dưỡng phẩm chất của nhà lãnh đạo và  những phẩm chất thường gặp của nhà lãnh đạo lãnh đạo thành công ?

 

B.Bài tập: 5đ

Câu chuyện Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ.

Trong truyện Tam Quốc chí,  một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo  đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn mỗi ngày tốn lắm, không sao tiếp vận lương thảo cho kịp. Tháo bèn đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương.

Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói: “Đem hộc nhỏ mà phát cho chúng, tạm cứu cấp lấy một lúc”. Hậu lại nói: “Thế nhỡ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào?”. Tháo nói: “Ta đã có cách”.

Hậu vâng lệnh, về lấy hộc nhỏ đong lương phát cho ba quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân lính ta thán: “Thừa tướng lừa quân”. Tháo thấy vậy cho người ra đòi Vương Hậu vào bảo rằng: “Quân lính khắp các trại đang kêu ca về nỗi phát lương bằng hộc nhỏ. Nay ta muốn mượn ngươi một vật để yên bụng chúng, ngươi đừng nên tiếc”. Hậu hỏi: “Thừa tướng muốn dùng cái gì của tôi?”. Tháo nói: “Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để dẹp bụng oán của ba quân”. Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói: “Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì bụng chúng sinh ra biến mất, thì ngươi chịu chết vậy, để vợ con, ta nuôi cho, ngươi đừng lo gì cả”. Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: “Vương Hậu cố làm đấu nhỏ, để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp”.

Thấy vậy quân sĩ không oán gì nữa. Sau đó Tháo phủ dụ quân sĩ ra sức công thành và lệnh rằng: “Hạn trong ba ngày, hễ không phá được thành thì các tướng phải bị chém cả”. Quả nhiên trận ấy Tháo phá thành thắng lợi..

Bằng kiến thức đã học về quyền lực của người lãnh đạo , bạn hãy phân tích và bình luận câu chuyện trên.

 

III.PHẦN 3.

A.Lý Thuyết:

1.Phong cách lãnh đạo là gì? Các loại phương pháp lãnh đạo?

 1. Các mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động lãnh đạo?

 

B.Bài tập: 5đ

Bạn là giám đốc  công ty, kiêm chủ tịch Hội đồng và khen thưởng kỷ luật của  công ty .

Anh vợ của bạn là Nguyễn Văn A, trưởng phòng kế hoạch, là người đã  làm việc gắn bó 15 năm tại công ty, có uy tín, mức lương là 15 triệu /tháng, thường xuyên được giao trực tiếp đi mua hàng. Tháng 6/2016,  Ông Nguyễn Văn A  được giao trực tiếp thương lượng mua lô hàng nguyên vật liệu cho công ty có số tiền là 600 triêu  đồng. Điều kiện mua nguyên vật liệu phải bằng hoặc thấp hơn giá của thị trường từ 1-5%.

Nhưng ông Nguyễn Văn A, tinh vi móc nối bên bán, kê khống,  thanh toán và đút túi riêng 45 triệu đồng.

Sau khi nắm được nguồn tin chính xác, biết rõ ông A đã tham ô 45 triệu, (việc nầy có 4 người biết: bạn, ông A, kế toán công ty và ông giám đốc bán lô nguyên vật liệu), trường hợp nầy  thì bạn  xử lý ra sao?

(Hành vi vi phạm nầy phải xử lý như sau: về nguyên tắc ông A phải hòan trả  45 triệu, bị phạt 10 -50 triệu,  bị đi tù từ 2-7 năm).

 

ĐÁP ÁN

 

I.PHẦN I.

 

A.Lý Thuyết:

I..Lãnh đạo và bản chất của lãnh đạo là gì?

 1. Khái niêm lãnh đạo:

Lãnh đạo là hoạt động gây ảnh hưởng đến con người để họ phấn đấu tự nguyện cho các mục tiêu của tổ chức.

 

 1. Bản chất lãnh đạo:

Bản chất của lãnh đạo là hoạt động xây dựng đường lối, chiến lược, chính sách, tầm nhìn , tạo được nguồn cảm hứng, tác động và  gây ảnh hưởng cho tổ chức đi theo đường lối, chiến lược, chính sách, tầm nhìn tổ chức đó.

Tầm nhìn: là hình ảnh của chiến lược, sứ mạng của tổ chức ở tương lai.

Tạo nguồn cảm hứng: Xây dựng được tầm nhìn cho tổ chức, người lãnh đạo phải khơi dậy cảm hứng cho người dưới quyền thực hiện và làm theo tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức.

Ảnh hưởng: Không thể là nhà lãnh đạo, khi không ảnh hưởng được đến cấp dưới. .

II.Phân tích, chứng minh Antoine de Saint – Exupery (1900-1944, Pháp) nói :

«  Nếu như bạn muốn đóng một con tàu, đừng bắt những người đàn ông đi thu gỗ, phân chia công việc và ra lệnh. Thay vào đó, hãy dạy họ biết khao khát biển khơi mênh mông và vô tận »

Antoine de Saint – Exupery  đã nêu 03 yếu tố hành động cốt lõi cho người lãnh đạo là tầm nhìn, tạo nguồn cảm hứng và ảnh hưởng đến nhân viên của họ, khiến nhân viên tự nguyên thực hiện nhiệm vụ.

Tầm nhìn: Người lãnh đạo nêu nhiệm vụ nhân viên  là phải  ra biển khơi , khao khát biển khơi.

Tạo nguồn cảm hứng: Tạo cho nhân viên niềm khao khát và cảm giác hạnh phúc khi được ra biển khơi mênh mông và vô tận. Cảm giác sung sướng và ngất ngây. Nhân viên sẳn sàng và quyết tâm chinh phục biển khơi bất cứ lúc nào. Họ sẽ cảm thấy mất niềm vui khi chậm và không được ra biển.

Ảnh hưởng: từ yêu tha thiết biển khơi, những người  nhân viên mạnh mẽ tự giác lên rừng đốn gỗ và làm mọi thứ để đóng cho được con tàu bảo đảm ra biển càng nhanh, càng sớm giành  được thắng lợi cho tổ chức.

III. 3.Qua 02 mẫu chuyện của Nick Vujic ( sinh ra không có tay chân) và con trai của Napoleon Hill (sinh ra không có 2 tai, câm điếc hoàn toàn), đã gặp phải nghịch cảnh bất lợi khủng khiếp của  bản thân, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được chính họ và đi đến thắng lợi.

Là những nhà lãnh đạo tương lai, bạn nghĩ gì, khi mình được sinh ra trong điều kiện  tốt  hơn  so với 02 nhân vật của 02 câu chuyện trên?

Trong cuộc sống , những vấn đề và điều kiện bất lợi thường xảy ra đến với bạn. Vì vậy, bạn phải biết rằng,  những người thành công và nổi tiếng,  họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, trở ngại, chứ không phải chỉ một mặt là bạn chỉ nhìn thấy ánh hào quang của họ.

Nick Vujic và con trai của Napoleon Hill gặp phải  bất lợi dữ dội nhất trên đời, tưởng chừng như họ sinh ra là để Thượng  Đế trừng phạt họ. NHƯNG KHÔNG! Từng bước, từng bước, họ đã khắc phục bất lợi từng bước một và kỳ tích xuất hiện: HỌ ĐÃ THẮNG LỢI.

Rất nhiều nhân tố để họ đạt được thành công tuyệt vời như vậy.  Và trong vô số nhân tố đó, có  02 điều cốt lõi quyết định là NIỀM TIN và LÒNG KIÊN NHẪN. 02 yếu tố nầy đã đưa họ trở thành anh hùng huyền thoại đáng để ta ngưỡng mộ  suốt đời.

Để trở thành người lãnh đạo thành công : lãnh đạo bản thân, gia đình và  dẫn dắt tổ chức của mình thì 02 yếu tố niềm tin và lòng kiên nhẫn gồm các nội dung như sau:

– Về niềm tin:

+ Niềm tin  có thể đạt được do  Tự Kỷ Ám Thị.

+Niềm tin hạn chế là trở ngại  của bạn trong công việc.

+Niềm tin giúp bạn mở cánh cửa đến với mọi người.

+Niềm tin sẽ giúp bạn kiên trì theo đuổi ước mơ , lý tưởng của mình

+Niềm tin mạnh mẽ thúc đẩy bạn hành động quyết liệt

+ Bản thân tôi là tấm gương có niềm tin tích cực và tôi hướng dẫn và dạy nhân viên của mình có niềm tin mạnh mẽ về bản thân, cuộc sống và tổ chức

 

– Về lòng kiên nhẫn:

+Warren Buffett nó rằng “Để đầu tư thành công cần có thời gian, quy tắc và sự kiên nhẫn. Không cần biết bạn tài năng tới đâu hay nỗ lực thế nào, mọi việc đều cần có thời gian. Bạn không thể sinh em bé trong vòng 1 tháng chỉ bằng cách làm cho 9 người phụ nữ mang bầu”.

+Kiên nhẫn là đức tính có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng, mặc dù thời gian kéo dài, kết quả còn chưa thấy.

+Những tâm gương của lòng kiên nhẫn:

Tỷ phú Alibaba là  Jack Ma, phải đi xin việc 30 công ty; Walt Disney đã bị từ chối 302 lần trước khi tìm được nhà tài trợ cho dự án xây dựng công viên Disneyland, ông chủ gà rán KFC chào 1.000 cửa hàng đều bị từ chối, Thomas Edison phải thử nghiệm dây tóc đèn 10.000 lần; tổng thống Nam Phi, Mandela , biệt danh “ Người tù thế kỷ”đã trải qua 27 năm trong lao tù, đấu tranh không mệt mỏi cho đất nước của ông,… và nhiều tấm gương vĩ đại về nỗ lực  tuyệt vời của bản thân họ.

+ Bản thân tôi là tấm gương kiên trì mục tiêu của mình và tôi hướng dẫn,  dạy nhân viên của mình có tinh thần kiên nhẫn cao độ cho bản thân, gia đình, công việc và tổ chức của họ

 

B.Bài tập: 5đ

Người lãnh đạo là người có tầm nhìn cho bản thân và tổ chức của mình. Muốn lãnh đạo có hiệu quả anh chị hãy vẽ bức tranh Lộ trình công danh lãnh đạo của anh chị : bản thân của anh chị và tổ chức mà anh chị lãnh đạo. Gồm có 02 phần vẽ hình và thuyết minh.

 I.Vẽ bức tranh

Phải vẽ bức tranh gồm 10 nhân tố phần II.Thuyết minh.

II.Thuyết minh:

Đầy đủ có 11 phần tóm tắt

 

( Từng mục sinh viên phải viết những con số cụ thể như bài tập đã làm)

 

 1. Họ tên, tuổi, chuyên môn, kỹ năng
 2. Thời gian từ 5-30 năm ( từ khi tốt nghiệp đến tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi)
 3. Gia đình: xây dựng gia đình, chồng, vợ có nghề nghiệp, con cái học hành
 4. Chức vụ, địa vị: làm thuê, làm chủ, vừa làm thuê vừa làm chủ hoặc đầu tư.
 5. Tài sản: tiền bạc, bất động sản, xe, các tài sản khác của nhà lãnh đạo.
 6. Học tập và tự học: học cao hơn, tự học các khóa khác, đọc bao nhiêu cuốn sách của nhà lãnh đạo.
 7. Du lịch và tham quan nơi đâu
 8. Lãnh đạo 01 hay nhiều công ty(hay tập đoàn), bao nhiêu nhân viên. Thương hiệu của công ty (hay tập đoàn). Có ảnh hưởng quốc tế không ?Tuổi thọ của công ty. Chăm lo đời sống nhân viên gồm vật chất và tinh thần.
 9. Công ty đem lại giá trị cho người khác, khách hàng : bao nhiêu người, giá trị đến đâu.
 10. Công ty làm từ thiện, cho đi , chia sẽ khó khăn cho cộng đồng (kể cả lúc mới khởi nghiệp).

11.Cam kết thực hiện

 

 

II.PHẦN 2.

 

A.Lý Thuyết:

1.Quyền lực là gì? Các chiến lược ảnh hưởng của nhà lãnh đạo?

ĐÁP ÁN

I.Quyền lực là gì?

Quyền lực là quyền tác động ảnh hưởng đên đối tượng bị tác động của chủ thể sử dụng quyền của mình nhằm đạt được mục đích nào đó.

Ví dụ: Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp. Các Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở lao động thương binh xã hội, Sở Nội vụ,… chấp hành,  thực hiện hỗ trợ cho sinh viên tốt nghiệp  khởi nghiệp.

II.Các chiến lược ảnh hưởng của nhà lãnh đạo?

Các chiến lược ảnh hưởng của nhà lãnh đạo cho các đối tượng khác nhau:

 1.Chiến lược thân thiện:

Người lãnh đạo thân thiện, gần gủi cấp dưới, kỹ năng quan hệ của người lãnh đạo là hiệu quả.

Chiến lược nầy được mọi người yêu thích, nhưng nếu lạm dụng quá mức chiến lược nầy thì người khác sẽ nghi ngờ động cơ của lãnh đạo.

2.Chiến lược mặc cả (trao đổi)

Tôi cho anh cái nầy, anh cho tôi lại cái khác.

Cần lưu ý rằng mình cho người khác cái không quan trọng đối với mình nhưng quan trọng đối với người khác và nhận lại cái quan trọng đối với mình.

 

3.Chiến lược đưa ra lý do:

Chứng mnh được với cấp dưới rằng việc nầy là khách quan, không chỉ là yêu cầu của lãnh đạo mà còn là yêu cầu của tình huống, yêu cầu của tổ chức,

4.Chiến lược quyết đoán:

Biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau liên quan đến luật lệ, quy định, quy chế, những cam kết , những thỏa thuận đã thống nhất.

Chiến lược nầy được chấp hành,phục tùng nhưng sự nhiệt tình, tích cực, chủ động cần phải để ý.

 1. Chiến lược tham khảo cấp trên:

Căn bản của chiến lược tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên. Sử dụng chiến lược nầy thường xuyên sẽ dễ gây hậu quả mâu thuẫn các mối quan hệ khác.

Sử dụng chiến lược nầy để đối phó với cấp trên của mình có nghĩa là  “ qua mặt lãnh đạo của mình”, thì hậu quả thường rất xấu.

Nếu sử dụng với cấp dưới thường xuyên thì biểu hiện đó là người bất tài, dễ bị xem thường.

6.Chiến lược liên minh:

Xây dựng hệ thống ủng hộ từ hai hệ thống quyền lực chính thức và không chính thức.

Mặt trái của chiến lược nầy tạo ra phe nhóm, bè phái, mất đoàn kết nội bộ,

7.Chiến lược trừng phạt:

Áp dụng cho đối tượng sẽ mất quyền tự do hành động, mất đi quyền lợi, đối với cấp dưới.

Không hỗ trợ cấp trên, thậm chí báo cáo những mặt tiêu cực lên cấp lãnh đạo cao hơn.

 

B.Bài tập: 5đ

 

Câu chuyện Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ.

Trong truyện Tam Quốc chí,  một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo  đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn mỗi ngày tốn lắm, không sao tiếp vận lương thảo cho kịp. Tháo bèn đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương.

Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói: “Đem hộc nhỏ mà phát cho chúng, tạm cứu cấp lấy một lúc”. Hậu lại nói: “Thế nhỡ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào?”. Tháo nói: “Ta đã có cách”.

Hậu vâng lệnh, về lấy hộc nhỏ đong lương phát cho ba quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân lính ta thán: “Thừa tướng lừa quân”. Tháo thấy vậy cho người ra đòi Vương Hậu vào bảo rằng: “Quân lính khắp các trại đang kêu ca về nỗi phát lương bằng hộc nhỏ. Nay ta muốn mượn ngươi một vật để yên bụng chúng, ngươi đừng nên tiếc”. Hậu hỏi: “Thừa tướng muốn dùng cái gì của tôi?”. Tháo nói: “Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để dẹp bụng oán của ba quân”. Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói: “Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì bụng chúng sinh ra biến mất, thì ngươi chịu chết vậy, để vợ con, ta nuôi cho, ngươi đừng lo gì cả”. Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: “Vương Hậu cố làm đấu nhỏ, để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp”.

Thấy vậy quân sĩ không oán gì nữa. Sau đó Tháo phủ dụ quân sĩ ra sức công thành và lệnh rằng: “Hạn trong ba ngày, hễ không phá được thành thì các tướng phải bị chém cả”. Quả nhiên trận ấy Tháo phá thành thắng lợi..

Bằng kiến thức đã học về quyền lực của người lãnh đạo , bạn hãy phân tích và bình luận câu chuyện trên.

 

ĐÁP ÁN

Qua câu chuyện Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ, đứng trên mặt quyền lực và ảnh hưởng thì có các mặt như sau:.

 

1.Thời phong kiến, tuỳ tiện giết người, vua chúa toàn quyền sinh sát, là điều bất công, mặc dù lỗi nầy do Tào Tháo đưa ra.

Thời nay, hành xử như Tào Tháo là không chấp nhận được, giết người khác do lỗi của mình và không tuân theo các thủ tục pháp lý.

 1. Về mặt quyền lực và ảnh hưởng Tào Tháo đã sử dụng các chiến lược như sau:

Chiến lược đưa ra lý do: Do thiếu lương nên phải làm hộc nhỏ đong gạo cho quân lính.

 – Chiến lược liên minh: chỉ đạo Vương Hậu làm hộc đong gạo nhỏ hơn

– Chiến lược thân thiện:  giết Vương Hậu lấy lòng quân sĩ.

– Chiến lược quyết đoán và chiến lược trừng phạt: quyết định giết Vương Hậu ngay và thông báo cho quân lính yên lòng.  Và “Hạn trong ba ngày, hễ không phá được thành thì các tướng phải bị chém cả”. Quả nhiên trận ấy Tháo phá thành thắng lợi

 

III.PHẦN 3.

A.Lý Thuyết:

I.Phong cách lãnh đạo là gì? Các loại phương pháp lãnh đạo?

1.Phong cách lãnh đạo là gì?

Phong cách lãnh đạo là toàn bộ những định hướng, lề lối, cách thức đặc thù của một nhà lãnh đạotác động vào các đối tượng lãnh đạo khác nhau, được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa các yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và yếu tố khách quan trong hệ thống lãnh đạo.

 1. Các loại phương pháp lãnh đạo?

Phương pháp: Phương hướng và giải pháp thực hiện

Phương pháp lãnh đạo : Phương hướng và giải pháp lãnh đạo  tác động đến đối tượng lãnh đạo. Phương pháp là yếu tố bên ngoài, không lệ thuộc tuyệt đối vào người lãnh đạo. Phương pháp là phương tiện góp phần hình thành phong cách lãnh đạo.

Các phương pháp người lãnh đạo quản lý cần phối hợp tác động :

Phương pháp hành chính tổ chức,

Phương pháp kích thích, kinh tế

Phương pháp tâm lý.

Phương pháp hành chính tổ chức : Điều khiển tác động thông qua các cấp quản lý, kỷ luật buộc cấp dưới tuân theo.

 Phương pháp kích thích kinh tế : Dùng các lợi ích kinh tế, khuyến khích động viên người dưới quyền.

Phương pháp tác động bằng tâm lý :

+ Xây dựng bầu không khí tâm lý,

+ Ám thị,

+ Nêu gương,

+ Khen chê.

Theo nghiên cứu khác, những phương pháp lãnh đạo chủ yếu hay được sử dụng :

– Phương pháp lãnh đạo bằng công cụ hành chính, mệnh lệnh

– Phương pháp lãnh đạo bằng công cụ kinh tế

– Phương pháp lãnh đạo bằng tâm lý, giáo dục, thuyết phục, động viên

– Phương pháp lãnh đạo trực tiếp

– Phương pháp lãnh đạo gián tiếp

– Phương pháp lãnh đạo bằng cách nêu gương

– Phương pháp lãnh đạo tập trung

– Phương pháp lãnh đạo độc đoán

– Phương pháp lãnh đạo dân chủ

– Phương pháp lãnh đạo tự do

– Phương pháp lãnh đạo lấy độc trị độc

– Phương pháp lãnh đạo dĩ hòa vi quý

– Phương pháp lãnh đạo theo kiểu cây gậy và củ cà rốtø

– Phương pháp lãnh đạo theo kiểu răn đe

– Phương pháp lãnh đạo theo kiểu thủ đoạn

– Phương pháp lãnh đạo bằng vật chất

– Phương pháp lãnh đạo kết hợp

 II.Các mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động lãnh đạo?

Theo nhiều nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động lãnh đạo có nhiều hình thức, nhiều mô hình như:

Dựa trên mức độ và hiệu quả của tầm nhìn của tổ chức, biểu hiện của niềm tin, năng lực phát triển tổ chức, điều hành đội ngũ những nhà quản lý hiệu quả.

Dựa trên lý luận hiệu quả lãnh đạo:  lý luận phẩm chất, lý luận hành động, và lý luận hoàn cảnh.

(1). Lý luận phẩm chất

(2). Lý luận hành vi

(3). Lý luận về hoàn cảnh

(4).Mô hình lãnh đạo dây chuyền

(5). Mô hình lãnh đạo cùng tham gia

(6). Mô hình lãnh đạo gợi mở mục tiêu

(7). Lý luận chu kỳ tuổi thọ

(8)Mô hình lãnh đạo lựa chọn phong cách

(9) Mô hình quyền biến

 

B.Bài tập: 5đ

Bạn là giám đốc  công ty, kiêm chủ tịch Hội đồng và khen thưởng kỷ luật của  công ty .

Anh vợ của bạn là Nguyễn Văn A, trưởng phòng kế hoạch, là người đã  làm việc gắn bó 15 năm tại công ty, có uy tín, mức lương là 15 triệu /tháng, thường xuyên được giao trực tiếp đi mua hàng. Tháng 6/2016,  Ông Nguyễn Văn A  được giao trực tiếp thương lượng mua lô hàng nguyên vật liệu cho công ty có số tiền là 600 triêu  đồng. Điều kiện mua nguyên vật liệu phải bằng hoặc thấp hơn giá của thị trường từ 1-5%.

Nhưng ông Nguyễn Văn A, tinh vi móc nối bên bán, kê khống,  thanh toán và đút túi riêng 45 triệu đồng.

Sau khi nắm được nguồn tin chính xác, biết rõ ông A đã tham ô 45 triệu, (việc nầy có 4 người biết: bạn, ông A, kế toán công ty và ông giám đốc bán lô nguyên vật liệu), trường hợp nầy  thì bạn  xử lý ra sao?

(Hành vi vi phạm nầy phải xử lý như sau: về nguyên tắc ông A phải hòan trả  45 triệu, bị phạt 10 -50 triệu,  bị đi tù từ 2-7 năm).

 

ĐÁP ÁN

Có 2 cách xử lý và nên xử lý theo cách 2.

 1. XỬ LÝ THEO NGUYÊN TẮC CỨNG NGẮC: (1 điểm)

 

– Củng cố chứng cứ phạm tội của ông X, thông báo vụ việc cho  bộ phận nhân sự và thanh tra, đề nghị họp khẩn hội đồng kỷ luật.

– Sau cuộc họp, giải quyết ông Nguyễn Văn X phải hòan trả  49 triệu, thông báo công khai sai phạm của ông X với toàn công ty, buộc ông X thôi việc, không có chế độ chính sách gì cả.

– Làm văn bản gởi qua công an, các ngành chức năng

– Bị pháp luật xử lý : bị phạt 10 -50 triệu,  bị đi tù từ 2-7 năm.

2.XỬ LÝ CÓ LÝ CÓ TÌNH (4 điểm)

 

– 05 yếu tố xem xét giải quyết có lý, có tình:

+Ông X là người đã  làm việc gắn bó 20 năm tại công ty, có uy tín

+ Tìm hiểu nguyên nhân sai phạm của Ông X: nợ nần, gia đình gặp  khủng hoảng,….

+ Mối quan hệ là người thân của giám đốc

+ Vụ việc còn kiểm soát được, chưa đổ bể

+ Bên bán cam kết giữ kín vụ việc

 • Gặp riêng ông X , bạn đưa ra chứng cứ phạm tội của ông X. Có  3 trường hợp xảy ra và có 3 hướng xử lý:

+ Trường hợp 1, ông X không thừa nhận phạm tội, ngang bướng, không thuyết phục được: thì đề nghị họp khẩn hội đồng kỷ luật, đưa vụ việc qua công an.

+ Trường hợp thứ 2,  ông X thành khẩn thừa nhận có lỗi và cam kết chấp hành theo cách xử lý của công ty. Ông X  nhanh chóng phải hòan trả  49 triệu,  làm  cam kết không tái phạm, hứa khắc phục sửa chữa, lấy công chuộc tội. Sau đó, luân chuyển ông X qua bộ phận khác , tốt nhất là các văn phòng đại diện càng xa công ty càng tốt một thời gian. Công việc ông X làm không trực tiếp với tài chính và thương lượng hợp đồng.

 

– Về trường hợp thứ 3,  đề nghị ông Nguyễn Văn X  nhanh chóng phải hòan trả  49 triệu cho công ty ,  ông X làm đơn xin nghỉ việc, giải quyết mọi chế độ chính sách cho ông X (đây là phương án tối ưu).

 

+ Đề bạt người khác vào vị trí của ông X.

 • Nguyên tắc xử lý có lý, có tình: củng cố hồ sơ chặt chẽ, nhẹ nhàng, khéo léo, kín đáo và bí mật.

 

 

TS. Lê Văn Tư

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *