CÂU HỎI ÔN THI QT DU LỊCH LỮ HÀNH 28/2/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ                                        

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018- 2019 (LẦN 1)

LỚP: DH17QTD01, DH17QTD02

Tên học phần:  QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

HSSV không được sử dụng tài liệu

NỘI DUNG ĐỀ THI 1

A.Lý Thuyết: 5 điểm

1.Chức năng phòng nhân sự  và các hoạt động chủ yếu của phòng nhân sự? 2,5 điểm 2. Các bước phỏng vấn chính thức trong tuyển dụng nhân viên? 2,5 điểm

B.Bài tập: 5 điểm

 Nhân viên của bạn phát triển sự nghiệp tại công ty thành công và bền vững cho đến khi nghỉ hưu là mơ ước và nguyện vọng tốt đẹp của con người. Là Cử nhân QTDL Lữ hành bạn hãy xây dựng lộ trình công danh (sự nghiệp) cho nhân viên của  bạn đến tuổi nghỉ hưu là nữ 55 tuổi, nam là 60 tuổi.

.

( Bài giải có 02 phần: vẽ sơ đồ và thuyết minh).

………………………………

NỘI DUNG ĐỀ THI 2

A.Lý Thuyết:

 Là nhà quản trị nhân lực bạn xây dựng nội dung  Lộ trình công danh sự nghiệp cho mình như thế nào? Có ví dụ cụ thể.

B.Bài tập: 5đ

Qua 02 mẫu chuyện của Nick Vujic ( sinh ra không có tay chân) và con trai của Napoleon Hill (sinh ra không có 2 tai, câm điếc hoàn toàn), đã gặp phải nghịch cảnh bất lợi khủng khiếp của  bản thân, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được chính họ và đã thành công sự nghiệp của họ đến không ngờ .

Là những nhà quản trị nhân lực  ngành du lịch tương lai, bạn muốn  gì  ở nhân viên của  mình được sinh ra trong điều kiện  tốt  hơn  so với 02 nhân vật của 02 câu chuyện trên?

…………………………………………………..

NỘI DUNG ĐỀ THI 3

 1. Lý thuyết: 5 điểm

1.Các lỗi thường mắc và nguyên nhân của các sai lầm khi đánh giá nhân viên? 2,5 điểm

2.Hợp đồng lao động là gì ? Những nội dung  chính của  hợp đồng lao động? 2,5 điểm

B.Bài tập: 5 điểm

1. Xử lý  người thân của giám đốc vi phạm kỷ luật.

Bạn là trưởng phòng nhân sự, kiêm phó chủ tịch Hội đồng và khen thưởng kỷ luật của một công ty tư nhân kinh doanh về du lịch , ông giám đốc là Lê Thành Công và là  chủ tịch Hội đồng  khen thưởng kỷ luật .

Cháu vợ của ông Giám đốc là Nguyễn Văn X, trưởng phòng kế hoạch, là người đã  làm việc gắn bó 20 năm tại công ty, có uy tín, mức lương là 20 triệu /tháng, thường xuyên được giao trực tiếp đi mua hàng. Tháng 10/2018,  Ông Nguyễn Văn X  được giao trực tiếp thương lượng mua lô hàng nguyên vật liệu cho công ty có số tiền là 500 triệu  đồng. Điều kiện mua nguyên vật liệu phải bằng hoặc thấp hơn giá của thị trường từ 1-5%.

Nhưng ông Nguyễn Văn X, tinh vi móc nối bên bán, kê khống,  thanh toán và đút túi riêng 49 triệu đồng.

Sau khi nắm được nguồn tin chính xác, biết rõ ông X đã tham ô 49 triệu, (việc nầy có 3 người biết: bạn, ông X và ông giám đốc bán lô nguyên vật liệu), là trưởng phòng nhân sự thì bạn  xử lý ra sao?

(Hành vi vi phạm nầy phải xử lý như sau: về nguyên tắc ông A phải hòan trả  49 triệu, bị phạt 10 -50 triệu,  bị đi tù từ 2-7 năm).

2. Tôn Tử luyện Binh

Tôn Vũ từ nước Tề chạy loạn qua nước Ngô, làm ruộng dệt vải, được Ngũ Viên tiến cử lên vua Ngô Hạp Lư để cầm quân. Mọi người còn nghi ngờ không biết Tôn Vũ có cầm quân được hay không, hay chỉ viết được 13 chương binh pháp … Tôn Vũ bèn dùng ngay mấy cung nữ làm quân, lại dùng ngay hai ái thiếp của vua Ngô làm tướng để diễn tập binh pháp. Hai nàng này ỷ được vua yêu, cứ nũng nịu bất tuân quân lịnh, Tôn Vũ bèn chiếu theo quân pháp, thét quân lôi ra chém, vậy là tất cả đều tuân theo quân lịnh răm rắp.

Bằng kiến thức đã học anh chị phân tích tình huống trên.

……………………………

BÀI GIẢI

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SỐ 1

A.Lý Thuyết:

I.Chức năng phòng nhân sự  và các hoạt động chủ yếu của phòng nhân sự?

II. Các bước phỏng vấn chính thức trong tuyển dụng nhân viên?

BÀI GIẢI

 1. Chức năng phòng nhân sự  và các hoạt động chủ yếu của phòng nhân sự . 2,5 điểm

I.1.Chức năng của phòng nhân sự,

1.Thu hút nguồn tuyển chọn và bố trí nhân sự

Là chức năng lo việc đủ số lượng người  với các tiêu chuẩn phù hợp cho công việc của công ty, gồm có các hoạt động: xây dựng chiến lược, quy hoạch  nguồn nhân lực, phỏng vấn, trắc nghiệm, phân tích công việc, lưu giữ và xử lý các thông tin về  nhân lực của công ty.

2. Đào tạo và phát triển:

Nhóm chức năng cung ứng cho nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng công việc được giao và nâng cao năng lực nhân viên thường xuyên, với các hoạt động: nâng cao kiến thức quản trị, huấn luyện kỹ năng , hướng nghiệp,  bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tăng khả năng chủ động với môi trường kinh doanh đầy thay đổi.

 3. Duy trì ổn định nguồn nhân lực:

Nhóm chức năng đảm đương việc duy trì hiệu quả nguồn nhân lực trong công ty, gồm nhiệm vụ: kích thích, động viên phối hợp lao động hiệu quả trong doanh nghiệp.

4. Quản trị nhân lực đã đạt được mục tiêu chức năng

Xây dựng hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực

Quản lý tốt các mối quan hệ lao động

Quản lý tiền lương, tiền công.

Các kế hoach thăng tiến cho người lao động

Các hệ thống kỷ luật và giải quyết mâu thuẫn.

Các quan hệ  nhân viên và nhà lãnh đạo, quản lý. 

Quản trị nguồn nhân lực ngày nay là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định  mọi tổ chức, rất khó khăn nhạy cảm hơn các yếu tố khác của công ty và  luôn vận động thay đổi,  đòi hỏi nhà quản trị nhân lực  phải làm việc  khoa học và nghệ thuật.

I.2.Các hoạt động chủ yếu của phòng nhân sự 

Hoạch định nguồn nhân lực

Phân tích, mô tả  công việc; định hướng công việc

Phỏng vấn, tuyển dụng

Trắc nghiệm

Lưu trữ hồ sơ nhân lực

Đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao các mặt

Đề bạt, thăng chức, thuyên chuyển

Đánh giá công việc, xem xét thi đua khen thưởng

Thực hiện tiền lương,  tiền thưởng, các vấn đề phúc lợi

Tham gia, quản lý hoạt động công đoàn

Khuyến khích nhân viên tham gia quản lý;  kêu gọi sáng kiến, cải tiến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

Ký kết hợp đồng lao động;  thực hiện các thủ tục, nghỉ việc , nghỉ hưu …

Giải quyết khiếu nại, mâu thuẫn;  xử lý kỷ luật

Giao tế nhân sự bên trong và bên ngoài tổ chức

Quản lý sức khỏe, an toàn lao động, giải trí, tham quan du lịch

Nắm và theo dõi diễn biến tư tưởng nhân sự

Theo dõi, kiểm tra đánh giá hiêu quả công việc, năng lực, ý thức trách nhiệm trong công việc

II. Các bước phỏng vấn chính thức trong tuyển dụng nhân viên? 2,5 điểm.

Nội dung và các bước phỏng vấn chính thức trong tuyển dụng nhân viên tóm tắt như sau: 

 1. Thời gian phỏng vấn:
 2. Địa điểm phỏng vấn:
 3. Sắp đặt chổ ngồi:
 4. Bắt đầu phỏng vấn
 5. Nêu lên danh sách các câu hỏi trực tiếp vị trí  cần tuyển 
 6. Đưa ra những câu hỏi về hành vi 
 7. Làm rõ thông tin  hồ sơ ứng viên 
 8. Thông báo vài nét về công ty, nhiệm vụ của ứng viên và đặt câu hỏi 
 9. Ghi chép khi phỏng vấn:
 10. Hạn chế  nói quá nhiều trong buổi phỏng vấn
 11. Thói quen xấu:
 12. Thiết lập cầu nối quan hệ gần gủi 
 13. Nhà tuyển dụng nghiêm túc và phù hợp về ngôn ngữ cơ thể 
 14. Đừng suồng sã và quá thân mật 
 15. Những câu hỏi nâng cao và tình huống ngặt nghèo:
 16. Linh hoạt và chủ động thời gian phỏng vấn 
 17. Trả lời kết quả tuyển dụng qua email hoặc điện thoại  

B.Bài tập: 5 điểm

 Nhân viên của bạn phát triển sự nghiệp tại công ty thành công và bền vững cho đến khi nghỉ hưu là mơ ước và nguyện vọng tốt đẹp của con người. Là Cử nhân Quản trị Du lịch Lữ hành  bạn hãy xây dựng Bức tranh cuộc đời cho nhân viên của  bạn đến tuổi nghỉ hưu là nữ 55 tuổi, nam là 60 tuổi.

( Bài giải có 02 phần: vẽ sơ đồ và thuyết minh).

BÀI GIẢI

 1. Vẽ bức tranh

Phải vẽ bức tranh gồm 11 nhân tố theo  phần II.Thuyết minh.

 1. Thuyết minh:

Đầy đủ có 11 phần tóm tắt

( Từng mục sinh viên phải viết những con số cụ thể như bài tập đã làm)

 1. Họ tên, tuổi, chuyên môn, kỹ năng
 2. Thời gian từ 5-30 năm ( từ khi tốt nghiệp đến tuổi nghỉ hưu nam là 60 tuổi, nữ 55 tuổi)
 3. Gia đình: xây dựng gia đình, chồng, vợ có nghề nghiệp, con cái học hành
 4. Chức vụ, địa vị: làm thuê, làm chủ, vừa làm thuê vừa làm chủ, đầu tư, du học  tự túc vừa học vừa làm và kinh tế chia sẻ.
 5. Tài sản: tiền bạc, bất động sản, xe, các tài sản khác.
 6. Học tập và tự học: học cao hơn, tự học các khóa khác, đọc bao nhiêu cuốn sách.
 7. Du lịch và tham quan nơi đâu
 8. Quản trị nhân sự 01 hay nhiều công ty(hay tập đoàn), bao nhiêu nhân viên. Thương hiệu của công ty (hay tập đoàn). Có ảnh hưởng quốc tế không ? Tuổi thọ của công ty. Chăm lo đời sống nhân viên gồm vật chất và tinh thần.
 9. Công ty đem lại giá trị cho người khác, khách hàng : bao nhiêu người, giá trị đến đâu.
 10. Công ty làm từ thiện, cho đi , chia sẽ  khó khăn cho cộng đồng (kể cả lúc mới khởi nghiệp).

11.Cam kết thực hiện

………………………………………………………………

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SỐ 2

A.Lý Thuyết:

 Là nhà quản trị nhân lực ngành du lịch, bạn xây dựng nội dung  Lộ trình công danh sự nghiệp của mình như thế nào? Có ví dụ cụ thể.

BÀI GIẢI

Lộ trình công danh sự nghiệp  gồm có  04 giai đoạn:

1.Giai đoạn khám phá: 1-5 năm

Nhân viên tập sự phòng nhân sự: 1 năm

Trở thành nhân viên chính thức sau 1 năm và đến 5 năm; thực hiện 1 mảng công việc.

Lương 5 triệu

Tự học thêm

2.Giai đoạn tạo lập: 5-15 năm

-Trở thành tổ trưởng:

+ Lương 5 -10 triệu

+Được đi học về quản trị, nghề giám đốc

-Phó phòng nhân sự sau 10 năm:

+Lương  15 triệu

+ Giúp việc cho trưởng phòng

+Được đi học về giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành,…

+ Đi tham quan học tập

-Trưởng phòng  lúc 15 năm :

+ lương 20 triệu

+ Điều hành phòng đội

+Được đi học về giám đốc điều hành, quản trị viên cấp cao

+ Tham gia xây dựng chiến lược, dự án quan trọng công ty

+  Đi tham quan học tập

3.Giai đoạn duy trì: 15-25 năm

+Phó giám đốc, giám đốc điều hành

+Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc điều hành

+ lương 30-100 triệu

+ Điều hành công ty

+Được đào tạo lại về giám đốc điều hành, quản trị viên cấp cao

+ Chỉ đạo xây dựng chiến lược, dự án  công ty; lãnh đạo toàn diện công ty.

+  Thường xuyên đi tham quan học tập

4.Giai đoạn chuẩn bị về hưu : 25-30 năm

+Phó giám đốc, giám đốc điều hành

+Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc điều hành

+ lương 30-100 triệu

+ Điều hành công ty

+Được đào tạo lại về giám đốc điều hành, quản trị viên cấp cao

+ Chỉ đạo xây dựng chiến lược, dự án  công ty; lãnh đạo toàn diện công ty.

+Quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn nhân viên khác làm việc

+Lớn tuổi và chuẩn bị nghỉ hưu

+ Nếu có nguyện vọng thì  làm việc bán thời gian cho công ty.

5. CAM KẾT:

-Tôi  cam kết luôn bám sát lộ trình công danh  sự nghiệp của tôi  từ lúc  mới bước vào công ty cho đến khi tôi về hưu.

– Cho dù làm thuê hay làm chủ thì tôi luôn quan tâm, trao giá trị cho đồng nghiệp, người thân, luôn sống là đem lại lợi ích cho con người.

B.Bài tập: 5đ

Qua 02 mẫu chuyện của Nick Vujic ( sinh ra không có tay chân) và con trai của Napoleon Hill (sinh ra không có 2 tai, câm điếc hoàn toàn), đã gặp phải nghịch cảnh bất lợi khủng khiếp của  bản thân, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được chính họ và đi đến thắng lợi.

Là những nhà quản trị nhân lực du lịch tương lai, bạn muốn  gì  ở nhân viên của  mình được sinh ra trong điều kiện  tốt  hơn  so với 02 nhân vật của 02 câu chuyện trên?

BÀI GIẢI

Trong cuộc sống , những vấn đề và điều kiện bất lợi thường xảy ra đến với bạn. Vì vậy, bạn phải biết rằng,  những người thành công và nổi tiếng,  họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, trở ngại, chứ không phải chỉ một mặt là bạn chỉ nhìn thấy ánh hào quang của họ.

Nick Vujic và con trai của Napoleon Hill gặp phải  bất lợi dữ dội nhất trên đời, tưởng chừng như họ sinh ra là để Thượng  Đế trừng phạt họ. NHƯNG KHÔNG! Từng bước, từng bước, họ đã khắc phục bất lợi từng bước một và kỳ tích xuất hiện: HỌ ĐÃ THẮNG LỢI.

Rất nhiều nhân tố để họ đạt được thành công tuyệt vời như vậy.  Và trong vô số nhân tố đó, có  02 điều cốt lõi quyết định là NIỀM TIN và LÒNG KIÊN NHẪN. 02 yếu tố nầy đã đưa họ trở thành anh hùng huyền thoại đáng để ta ngưỡng mộ  suốt đời.

Để trở thành người lãnh đạo thành công : lãnh đạo bản thân, gia đình và  dẫn dắt tổ chức của mình thì 02 yếu tố niềm tin và lòng kiên nhẫn gồm các nội dung như sau:

– Về niềm tin:

+ Niềm tin  có thể đạt được do  Tự Kỷ Ám Thị.

+Niềm tin hạn chế là trở ngại  của bạn trong công việc.

+Niềm tin giúp bạn mở cánh cửa đến với mọi người.

+Niềm tin sẽ giúp bạn kiên trì theo đuổi ước mơ , lý tưởng của mình

+Niềm tin mạnh mẽ thúc đẩy bạn hành động quyết liệt

+ Bản thân tôi là tấm gương có niềm tin tích cực và tôi hướng dẫn và dạy nhân viên của mình có niềm tin mạnh mẽ về bản thân, cuộc sống và tổ chức

– Về lòng kiên nhẫn:.

+Warren Buffett nó rằng “Để đầu tư thành công cần có thời gian, quy tắc và sự kiên nhẫn. Không cần biết bạn tài năng tới đâu hay nỗ lực thế nào, mọi việc đều cần có thời gian. Bạn không thể sinh em bé trong vòng 1 tháng chỉ bằng cách làm cho 9 người phụ nữ mang bầu”.

+Kiên nhẫn là đức tính có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng, mặc dù thời gian kéo dài, kết quả còn chưa thấy.

+Những tấm gương của lòng kiên nhẫn:

Tỷ phú Alibaba là  Jack Ma, phải đi xin việc 30 công ty; Walt Disney đã bị từ chối 302 lần trước khi tìm được nhà tài trợ cho dự án xây dựng công viên Disneyland, ông chủ gà rán KFC chào 1.000 cửa hàng đều bị từ chối, Thomas Edison phải thử nghiệm dây tóc đèn 10.000 lần; tổng thống Nam Phi, Mandela , biệt danh “ Người tù thế kỷ”đã trải qua 27 năm trong lao tù, đấu tranh không mệt mỏi cho đất nước của ông,… và nhiều tấm gương vĩ đại về nỗ lực  tuyệt vời của bản thân họ.

+ Bản thân tôi, nhà quản trị nhân sự, tôi phải  là tấm gương có niềm tin mạnh mẽ, kiên trì mục tiêu  cao độ và   tôi sẽ hướng  dẫn,  dạy nhân viên của mình học tập và thực hiện thành công  02 đức tính nầy.

………………………………………….

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SỐ 3

 1. Lý thuyết: 5 điểm

I.Các lỗi thường mắc và nguyên nhân của các sai lầm khi đánh giá nhân viên? 2,5 điểm

Khi đánh giá nhân viên các lỗi vi phạm  của người đánh giá thường  mắc phải như sau:

 Bản tiêu chuẩn đánh giá không chất lượng, không rõ ràng

Người tham gia đánh giá quá hời hợt, quá nghiêm khắt, cực đoan .

 Không công tâm chính trực

Hiệu ứng tương phản: so sánh người nầy với người khác, không dựa vào yêu cầu vị trí công việc

Hiệu ứng Halo, còn gọi là hiệu ứng quầng : từ  một, vài yếu tố ưu hoặc nhược điểm , phóng đại cho toàn bộ các yếu tố khác

 Sử dụng  thông tin từ trí nhớ.

Lạm dụng tính  bình quân chủ nghĩa.

Để thành kiến điều khiển.

 Chịu tác động sự kiện mới nhất, ảnh hưởng nhất

Ấn tượng ban đầu,tập quán văn hóa, thói quen, giới tính, vùng miền chi phối

Thiếu tính toàn diện, tổng hợp, nhiều chiều  

Ít nói chuyện, tương tác với nhân viên 

Thiếu kiến thức và kỹ năng đánh giá

Cứng ngắt, không linh hoạt

Giống với người đánh giá, đánh giá tốt đối với nhân viên giống mình.

II.Hợp đồng lao động là gì ? Những nội dung  chính của  hợp đồng lao động? 2,5 điểm

1.Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là hợp đồng có sự  đồng ý và ký tên  giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định các điều kiện phục vụ lao động, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Những nội dung  chính của  hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
l) Bí mật kinh doanh, công nghệ (nếu có):

 Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

B.Bài tập: 5 điểm

1. Xử lý người thân của giám đốc vi phạm kỷ luật.

Bạn là trưởng phòng nhân sự, kiêm phó chủ tịch Hội đồng và khen thưởng kỷ luật của một công ty tư nhân kinh doanh về du lịch, ông giám đốc là Lê Thành Công và là  chủ tịch Hội đồng  khen thưởng kỷ luật .

Cháu vợ của ông Giám đốc là Nguyễn Văn X, trưởng phòng kế hoạch, là người đã  làm việc gắn bó 20 năm tại công ty, có uy tín, mức lương là 20 triệu /tháng, thường xuyên được giao trực tiếp đi mua hàng. Tháng 10/2018,  Ông Nguyễn Văn X  được giao trực tiếp thương lượng mua lô hàng nguyên vật liệu cho công ty có số tiền là 500 triệu  đồng. Điều kiện mua nguyên vật liệu phải bằng hoặc thấp hơn giá của thị trường từ 1-5%.

Nhưng ông Nguyễn Văn X, tinh vi móc nối bên bán, kê khống,  thanh toán và đút túi riêng 49 triệu đồng.

Sau khi nắm được nguồn tin chính xác, biết rõ ông X đã tham ô 49 triệu, (việc nầy có 3 người biết: bạn, ông X và ông giám đốc bán lô nguyên vật liệu), là trưởng phòng nhân sự thì bạn  xử lý ra sao?

(Hành vi vi phạm nầy phải xử lý như sau: về nguyên tắc ông A phải hòan trả  49 triệu, bị phạt 10 -50 triệu,  bị đi tù từ 2-7 năm).

BÀI GIẢI

Có 2 cách xử lý và nên xử lý theo cách II. Xử lý có lý có tình.

 1. XỬ LÝ THEO NGUYÊN TẮC CỨNG NGẮC:

– Củng cố chứng cứ phạm tội của ông X, thông báo vụ việc cho  giám đốc, đề nghị họp khẩn hội đồng kỷ luật.

– Sau cuộc họp, giải quyết ông Nguyễn Văn X, phải hòan trả  49 triệu, thông báo công khai sai phạm của ông X với toàn công ty, buộc ông X thôi việc, không có chế độ chính sách gì cả.

– Làm văn bản gởi qua công an, các ngành chức năng

– Bị pháp luật xử lý : bị phạt 10 -50 triệu,  bị đi tù từ 2-7 năm.

 1. XỬ LÝ CÓ LÝ CÓ TÌNH

– 05 yếu tố xem xét giải quyết có lý, có tình:

+Ông X là người đã  làm việc gắn bó 20 năm tại công ty, có uy tín

+ Tìm hiểu nguyên nhân sai phạm của Ông X: nợ nần, gia đình gặp  khủng hoảng,….

+ Mối quan hệ là người thân của giám đốc

+ Vụ việc còn kiểm soát được, chưa đổ bể

+ Bên bán cam kết giữ kín vụ việc

– Thông báo vụ việc cho giám đốc, bàn cách thống nhất giải quyết kín đáo, âm thầm củng cố chứng cứ phạm tội của ông X.

– Sau khi chứng cứ vững vàng, nhưng phải kín đáo, tổ chức cuộc họp 3 người:  Ông X , giám đốc và bạn; bạn đưa ra chứng cứ phạm tội của ông X. Có  3 trường hợp xảy ra và có 3 hướng xử lý:

+ Trường hợp 1, ông X không thừa nhận phạm tội, ngang bướng, không thuyết phục được: thì đề nghị họp khẩn hội đồng kỷ luật, đưa vụ việc qua công an.

+ Trường hợp thứ 2,  ông X thành khẩn thừa nhận có lỗi và cam kết chấp hành theo cách xử lý của công ty.  Ông X phải hòan trả  49 triệu, làm  cam kết không tái phạm, hứa khắc phục sửa chữa, lấy công chuộc tội. Sau đó luân chuyển ông X qua bộ phận khác , tốt nhất là các văn phòng đại diện càng xa công ty càng tốt một thời gian. Công việc ông X làm không trực tiếp với tài chính và thương lượng hợp đồng.

– Về Trường hợp thứ 3,  đề nghị ông Nguyễn Văn X  nhanh chóng phải hòan trả  49 triệu cho công ty ,  ông X làm đơn xin nghỉ việc, giải quyết mọi chế độ chính sách cho ông X (đây là phương án tối ưu).

+ Đề bạt người khác vào vị trí của ông X.

 • Nguyên tắc xử lý có lý, có tình: củng cố hồ sơ chặt chẽ, nhẹ nhàng, khéo léo, kín đáo và bí mật.

2. Tôn Tử luyện Binh

Tôn Vũ từ nước Tề chạy loạn qua nước Ngô, làm ruộng dệt vải, được Ngũ Viên tiến cử lên vua Ngô Hạp Lư để cầm quân. Mọi người còn nghi ngờ không biết Tôn Vũ có cầm quân được hay không, hay chỉ viết được 13 chương binh pháp … Tôn Vũ bèn dùng ngay mấy cung nữ làm quân, lại dùng ngay hai ái thiếp của vua Ngô làm tướng để diễn tập binh pháp. Hai nàng này ỷ được vua yêu, cứ nũng nịu bất tuân quân lịnh, Tôn Vũ bèn chiếu theo quân pháp, thét quân lôi ra chém, vậy là tất cả đều tuân theo quân lịnh răm rắp.

Bằng kiến thức quản trị nhân lực  đã học, bạn hãy phân tích  tình huống nầy?

BÀI GIẢI

Qua mẫu chuyện Tôn Tử dùng cung nữ luyện binh, ta có thể rút ra được một số cốt lõi trong quản trị nhân sự như sau:

 • Nhà quản trị nhân sự  phải là một người nắm rõ mọi quy tắc, quy định của tổ chức,  
 • Nhà quản trị nhân sự phải gương mẫu, chính trực, cương quyết.
 • Thực hiện “Quân pháp bất vị thân”, không kiêng dè một ai. Ai có công thì thưởng, ai có lỗi lầm thì xử lý. Mọi người sẽ tuân thủ nghiêm ngặt và an tâm làm việc.
 • Xử lý lỗi lầm của người khác thì phải có thời gian, không phải vi phạm lần đầu là giết ngay.
 • Lãnh đạo công ty  ủng hộ  hoàn toàn  phong cách nhất quán của nhà  quản trị nhân sự .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *